בחר תחום:
בחר פעילות:
בחר אזור:
בחר עיר:
חוג >> מגזין >> רייקי > קוד האתיקה למטפלי רייקי בישראל

חיפוש מהיר:

לאיזור האישי
משתמש: סיסמא:
התחבר למערכת הניהול של חוג
בין לקוחותינו
הירשמו חינם להטבות

רייקי

קוד האתיקה למטפלי רייקי בישראל

"אהב" איחוד הרייקי בישראל
המאמר קיבל את הציון: המאמר קוד האתיקה למטפלי רייקי בישראל קיבל את הציון 4.0 כוכבים  נצפה: 3  |  דורג: 8
דרג מאמר זה"אהב" איחוד הרייקי בישראל
עמותה רשומה משנת 1999

הודעה לציבור ולקהילת הרייקי בישראל

הננו להביא לידיעת הכלל את עיקרי הקוד האתי המחייב את מטפלי הרייקי הרשומים והמוכרים ב"אהב" איחוד הרייקי בישראל.

הקוד מפרסם היבטים מוסריים ומשפטיים של אמות מידה מקצועיות הנדרשות ממטפלי רייקי בישראל ובהתאם לעקרונות העמותה המשמשת בית וגוף מקצועי למטפלי ולמורי רייקי בישראל.

רייקי היא דרך אנרגטית ושיטה טיפולית שמסייעת לאיזון והעצמת כוחות הריפוי העצמיים והטבעיים של כל אדם והנה זמינה בכל עת מבלי לשבש או לפגוע בתהליכי טיפול וריפוי אחרים. עם זאת, קיימים מצבים שבהם לא יתבצע טיפול ברייקי אלא בתאום ואישור רופא, כפי שיפורט להלן בעיקרי האתיקה הטיפולית:


קוד האתיקה למטפלים,
חברי "אהב" איחוד הרייקי בישראל,
להלן "האיחוד".
(האמור מתיחס לגברים ונשים במידה שווה)


יחסי מטפל מטופל:
1.בראש מעיניו של חבר "האיחוד" תעמוד אך ורק טובת מטופליו.

2.המטפל ידאג לסביבה טיפולית נקיה ואסטטית המכבדת את מטופליו ופרטיותם.

3.המטפל ידאג לספק למטופליו מראש את כל המידע הדרוש על מהות הטיפול, רמת הכשרתו המקצועית ונסיונו כמטפל, על מנת לאפשר ללקוח הסכמה מדעת לקבלת הטיפול.

4.המטפל יבהיר למטופליו כי הטיפול ברייקי אינו מהווה תחליף לטיפול רפואי קונבנציונלי ו/או לייעוץ רפואי או פסיכולוגי.

5.מטפל חבר" האיחוד" לא יטפל במטופלים המצויים בטיפול פסיכיאטרי ו/או נוטלים תרופות פסיכיאטריות אלא בתאום ובהסכמה מראש של הרופא המטפל.

6.מטפל חבר "האיחוד" אינו רשאי לאבחן מצבים רפואיים. המטפל ימליץ למטופליו לפנות לאבחון רפואי לפי מיטב הבנתו.

7.מטפל חבר "האיחוד" אינו רשאי להורות או להמליץ למטופליו על הפסקת טיפול רפואי
ו/או על הפסקת נטילת תרופות.

8.מטפל חבר "האיחוד" יעודד ככל יכולתו קשר ותאום עם הרופא המטפל.

9.המטפל יחתים את מטופליו על שאלון הצהרת בריאות וינהל מעקב ורישום בכרטיס טיפולים.

10.מטפל חבר האיחוד מחוייב לשמירה על חסיון ועל צנעת הפרט של מטופליו.

11.מטפל לא יקבע מראש את מכסת הטיפולים הדרושים. מספר הטיפולים ייקבע בהסכמה בין המטפל למטופליו מתוך קשב למהלך הטיפול והתפתחותו.

12.טיפול רייקי מלא לא יפחת מ 50 דקות.

13.מטפל חבר "האיחוד" לא יבצע בדיקה אינטימית כלשהי במטופליו.

14.הטיפול ברייקי יתבצע בלבוש מלא ויש להדגיש למטופל כי עליו להופיע בלבוש רפוי ונוח.

15.בשום מקרה לא ידרוש מטפל ממטופליו להסיר את לבושם.

16.אין הנחת ידיים על איברים אינטימיים.

17.המטפל יפנה למטופליו בלשון מכובדת ויימנע מכל ביטוי מביך.

18.מטפל חבר "האיחוד" לא יקיים יחסים אינטימיים עם מטופליו, בין ביזמתו ובין אם ביזמת מטופליו, בשום שלב משלבי
הטיפול וכל עוד נמשכים ומתקיימים ביניהם יחסי מטפל-מטופל.

טיפול בקטינים:
19."חבר "האיחוד" לא יטפל בקטינים, כהגדרת החוק, ללא הסכמה בכתב של אחד ההורים.

20."חבר האיחוד" יאפשר לאחד ההורים או למלווה מוסכם מטעמם להיות נוכח בשעת הטיפול.

21.כל האמור בסעיפים 1-18 לעיל חלים ותקפים בטיפול בקטינים.

22.מטפל חבר "האיחוד" ידאג לדווח להורי הקטינים על התקדמות הטיפול ועל כל תופעה חריגה שעולה במהלך הטיפולים.


טיפול בחסרי הכרה ובחסרי ישע:
23.חבר "האיחוד" לא יטפל בחסרי הכרה ובחסרי ישע ללא קבלת רשות מאדם קרוב ואחראי להם,למעט במקרים נדירים בהם אין בנמצא אדם אחראי.

24.מטפל חבר "האיחוד" יבהיר לאדם האחראי על המטופל כי הטיפול במצבים כגון אלה נועד לסייע לתודעה העליונה של המטופל ולא יעורר בקרב קרוביו ובני משפחתו ציפיות כלשהן.


אמת בפירסום:
25.מטפל חבר "האיחוד" רשאי לפרסם ברבים את תחום עיסוקו, דרגתו וניסיונו ובלבד שלא יכלול בפירסומו כל מידע מטעה. לעניין זה מובהר ומפורט להלן:

26.לא יציג עצמו חבר "האיחוד" כרופא אלא אם הוא רופא ברשיון.

27.לא יציג עצמו חבר "האיחוד" כפסיכולוג אלא אם הוא פסיכולוג ברשיון.

28.לא יציג עצמו חבר "האיחוד" כמטפל בדרגות או בתחומים שלא הוכשר ולא הוסמך בהם.

29.למרות הצלחותיו הרבות והברורות של הטיפול ברייקי לא יפרסם ולא יבטיח
חבר "האיחוד" יכולת ריפוי של מחלות ו/או מצבים נפשיים ספציפיים.

כאמור, זהו נוסח הכולל את עקרי הקוד האתי למטפלים בלבד. הנוסח המלא שכולל גם את הקוד האתי למורים חברי האיחוד, כללי אתיקה בין עמיתים ובתי ספר לרייקי הרשומים באיחוד, מצוי במזכירות האיחוד ויפורסם במלואו באתר "אהב":

www.reiki-unity.org.il
"אהב" איחוד הרייקי בישראל
ת.ד 16034 רשל"צ
אהבתם?

כתבות נוספות ממדור רייקי

תגובות (לא התפרסמו עדיין תגובות לכתבה זו)

בניית אתרים